Disclaimer

De informatie die door Phylum BV wordt verstrekt op deze website, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Phylum BV geen aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phylum BV. Phylum BV respecteert te allen tijde de privacy van haar online bezoekers. Persoonsgegevens die door gebruikers van de site aan Phylum BV worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle gegevens die u stuurt via deze site dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.