Reorganisaties

De werkgelegenheid in de hout-en bouwbranche trekt weer aan. Vele bedrijven merken dit: er wordt weer meer aanbesteedt en het aantal opdrachten stijgt. Hoewel het in onze MKB wereld nog niet overal hetzelfde klinkt, is er een serieuze tendens waarneembaar. Ook in de particuliere markt waar veel van onze bedrijven werkzaam in zijn worden meer opdrachten verstrekt. Een bijkomend probleem is wel dat vakmensen schaars worden en dat zorgt bij bedrijven wel weer voor nieuwe uitdagingen. Met de kennis dat de komende jaren de instroom van jonge vakmensen beperkt zal blijven, staan we met elkaar voor een ander vraagstuk hoe we dit gaan aanpakken. De huidige vakmensen breder opleiden in het eigen bedrijf is daar een voorbeeld van, maar daarmee voldoen we niet aan de capaciteit die nodig zal zijn.

Betekent dit dat er geen reorganisaties meer kunnen voorkomen? Dat is een utopie. Immers, een aanpassing in bedrijfsstructuren is van alle tijden en dat zal zo blijven. Echter, reorganisaties doorvoeren omdat er een economische crisis is, hebben we achter ons gelaten en kunnen we ons weer richten op verbeterprocessen bij onze bedrijven, daar waar nodig of gewenst is. Wellicht moeten we met elkaar nadenken over meer samenwerken op verschillende gebieden van het ondernemerschap.

Hier ligt vanuit Phylum een uitnodiging aan de bedrijven. Nadenken over hoe bedrijven in de regio elkaar kunnen versterken en daar een serieuze optie voor neerleggen bij onze partners, is Phylum op het lijf geschreven. Een reorganisatie in positieve zin dus. Waarschijnlijk niet op basis van zware emotionele aspecten van vermindering omvang van het bedrijf, maar nadenken over opties om te komen tot een vorm van samenwerking in de regio die kan leiden tot een grote besparing en aanvulling op het gebied van vakmanschap.

Phylum kan trots zijn op goede referenties op dit gebied. Trots omdat we hiermee bedrijven hebben geholpen en weer bestaansrecht hebben kunnen geven, door aanvullingen te faciliteren die bedrijven moesten gaan missen, in het bijzonder op het personele gebied. Het kan voor elk bedrijf van groot belang zijn om met ervaren mensen van Phylum, zelf ook ondernemers, te kunnen overleggen en te kunnen sparren. Zo kunt u als ondernemer zelf de goede beslissingen nemen die, op basis van vertrouwen, in voorgelegde opties kunnen worden besproken. Wij als Phylum kennen de branches, begrijpen de taal en zijn gemotiveerder dan ooit om u hierbij van dienst te kunnen zijn.

Disclaimer
Disclaimer