phylum

Phylum is het ondernemersportaal in de hout-, bouw en aanverwante branches en richt zich met name op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Phylum is een kennis- en adviescentrum. Wij kunnen u op individuele basis van dienst zijn met advies en begeleiding. Onze kennis en kunde strekt zich uit over verschillende vakgebieden. Lees hier meer over onder de button Diensten.

voorstellen

Marc van Zuydam, mede initiatiefnemer van Phylum, ondernemer in hart en nieren en al vele jaren actief in de hout- en bouwbranche. Marc is directeur/eigenaar van Phylum en weet dat er naast het dagelijkse werk, veel op een ondernemer afkomt.

Phylum biedt als ondernemersportaal een kennis- en adviescentrum waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen en verzoeken om advies. Phylum kan u op individuele basis van dienst zijn op het gebied van optimalisering van bedrijfsprocessen, eventuele personeelssaneringen (arbeids- en ontslagrecht), persoonsgebonden trainingen (zowel individueel als collectief), doorlooptijdverkorting van het productieproces, vragen op sociaal en economisch vlak, juridische bijstand, producttechnische vraagstukken, Arbo en milieu, CAO-vragen, onderzoek naar subsidiemogelijkheden, et cetera.

Phylum levert advies op maat zorgt ervoor dat u zich als ondernemer kunt toeleggen op datgene wat voor u echt belangrijk is; ondernemen!

missie

Phylum is een ondernemersportaal in de hout-, bouw en aanverwante branches en richt zich op het Midden- en Kleinbedrijf. Phylum werkt vraaggericht. Uw ondernemersvraag wordt door ons kernteam van specialisten gezien als een kans om uw organisatie niet alleen te verbeteren, maar ook om onze antwoorden en aanbevelingen te verankeren in uw bedrijfsvoering.

Phylum neemt geen genoegen met voorgekauwde antwoorden. Wij vragen door en komen tot de kern van de zaak. Wij willen en kunnen ons met u spiegelen, omdat onze specialisten zelf ook ondernemer zijn. Daarnaast beschikken de mensen van Phylum over de nodige (levens)ervaring. Binnen ons unieke netwerk aan ondernemers staat DIENSTVERLENING met hoofdletters geschreven. Al onze adviseurs willen u graag helpen om het beste uit uzelf en uw onderneming te halen.

Wij werken op individuele basis voor uw onderneming en bieden u daarnaast een netwerkplatform waar vraag en aanbod elkaar treffen. Waar ketenintegratie vaak een modewoord is, bieden wij onze deelnemers echt een podium om elkaar te spreken, elkaar te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. Kortom; voor allen een win-winsituatie.

Om onze DIENSTVERLENING voor iedereen toegankelijk te maken werken wij niet met drempelverhogende of beperkende voorwaarden. Er zijn geen toetredingseisen, er bestaat geen vakbekwaamheidseis en we stellen ook geen regels aan minimaal omzetniveau of een minimum aantal medewerkers. Om de kosten enigszins te spreiden, hoeft u uw deelnemersbijdrage niet in één keer te voldoen. U betaalt via een maandelijkse incasso; daartegenover staat dat u op ieder gewenst moment de helft van uw bijdrage terugkrijgt in de vorm van maatwerkadvies.

Ons motto is: onze deelnemers te ontzorgen. Dit doen wij door ondersteuning te bieden bij allerlei onderneming gerelateerde vragen die niet per se met uw bedrijfsvoering en productieproces te maken hebben. U bent zelf de ondernemer en vaak ook de vakspecialist. Het is in ieders belang dat u zich daarom als die vakspecialist kunt blijven ontwikkelen.

Omdat het niet eenvoudig is om alle regels en wetgeving bij te houden en te kennen, kunt u voortaan bij één organisatie terecht voor een advies op maat: Phylum.

filosofie

Phylum staat voor stam. Het middengedeelte van een boom of plant; hij wordt gedragen door de wortels en draagt zelf de kroon. De stam biedt stevigheid en transporteert voedingsstoffen tussen de wortels en de bladeren.

Een mooie metafoor voor Phylum, het ondernemersportaal hout en bouw. Wij zien onszelf als verbinders en overbrengers van kennis en ervaring. In het latijns is phylum een rang in de hoofdverdelingen van het planten- en dierenrijk. De ordening biedt inzicht in het biologische systeem. Met Phylum bieden wij ondernemers in de hout en bouw een omgeving met betrokken adviseurs die vanuit overzicht en inzicht een goede basis vormen voor de ontwikkeling van uw onderneming.

visie

Praktisch advies vormt een goede ondersteuning voor ondernemers. De adviseurs en ondernemers die zijn aangesloten bij Phylum geven nuchtere en pragmatische antwoorden op uw vragen zodat u uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren.

Onze ervaring is dat ondernemers vaak wel vragen hebben, maar dat zij enige schroom voelen deze vragen te stellen. Bovendien willen zij niet voor iedere vraag een andere partij benaderen en iedere keer hun achtergrond en situatie uitleggen. Naar ons idee zoekt de ondernemer juist een vast aanspreekpunt. Een vraagbaak die vertrouwd is met het bedrijf en de ondernemer kent en daardoor advies op maat kan uitbrengen.

Bij Phylum werken wij uitsluitend met adviseurs die zelf ook ondernemer zijn (geweest) en zich daardoor goed kunnen inleven in uw situatie. Zij kunnen zich met u spiegelen. Uit ervaring weten wij dat u dan advies krijgt op het niveau dat u wenst.

Uiteraard kunt u er bij Phylum vanuit gaan dat wij zeggen wat we doen en dat we doen wat we zeggen.

Disclaimer